Nastavlja se uspješna saradnja Saveza distrofičara FBiH i našeg Udruženja i ove godine. U Udruženju distrofičara TK uručene su Odluke o upućivanju četvoro članova ovog Udruženja koji boluju od mišićne distrofije na medicinsku rehabilitaciju u Rehabilitacioni centar “Reumal” u Fojnici, u trajanju od po 14 dana. Članovima kojima je to neophodno obezbjeđen je i asistent-pratilac. Medicinska rehabilitacija i pojačana vitaminizirana ishrana jedini su način usporavanja procesa progresije mišićne distrofije, što govori koliki značaj ovakav projekat ima za naše članove. Korisnici projekta biće smješteni u rehabilitacionom centru “Reumal” u Fojnici, gdje će imati kompletan medicinski i rehabilitacioni tretman namjenjen najtežoj kategoriji tjelesnih osoba sa invaliditetom – distrofičara. Medicinska rehabilitacija omogućena je kroz projekat koji je Savezu distrofičara F BiH odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2019. godinu. Članice Udruženja distrofičara TK u ponedeljak 06.01.2020.godine kreću sa medicinskom rehabilitacijom u Reumal-u i ovom prilikom im želimo sretan put i uspješan boravak u rehabilitacionom centru.