Do danas,  na žalost, ne postoji analiza koja govori o procjenama digitalne pismenosti / kompetencija osoba sa invaliditetom u BiH, ali je činjenica da više od 60% osoba sa invaliditetom se ne služe računarima.

Generalno, možemo reći da osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini  imaju dostupne uređaje sa digitalnom tehnologijom (računar, pristup internetu, ’’pametni’’ mobilni telefon), ali to nikako nije zadovoljavajući podatak.

Da bismo bili u stanju kvalitetno odgovoriti radnim zadacima, svako od nas treba da ima određena znanja i vještine za obavljanje specifičnog zadatka, da je motiviran i kompetentan za posao koji obavlja.

Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i smatra se transverzalnom vještinom jer pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale vještine. Imajući na umu da se savremeno društvo sve više zasniva na informaciji i znanju, neophodno je da svi građani, posebno osobe sa invaliditetom, koristeći se digitalnim tehnologijama, što je više moguće upravljaju svojim životima; ljude je neophodno ohrabriti da aktivno učestvuju u društvu i utiču u donošenju odluka koje se tiču njihovih života, a koje bi istovremeno trebalo da podstiču uzajamno razumijevanje.

Naše udruženje je prepoznalo značaj edukacije osoba sa invaliditetom iz ovih oblasti. U okviru projekta „Digitalno doba i mi“ organizovana je radionica na kojoj se, između ostalog govorilo o unapređenju digitalna pismenosti što predstavlja osnovu za pristup različitim online sadržajima, kursevima i seminarima jer su to osnovni alati komunikacije s predavačima.

Ovaj aspekt je posebno bitan za osobe sa invaliditetom koje su većinom  izolirane u vlastitim domovima. Ovim znanjima im se otvara mogućnost za usavršavanjem, sticanjem novih znanja, vještina i kmpetencija iz vlastitog doma što bi u konačnici trebalo rezultirati bržem i lakšem pristupu tržištu rada.

Želimo omogućiti našim korisnicima da budu u stanju da prate metode učenja i podučavanja direktno putem računara uz pomoć interneta u realnom vremenu, stoga je osnovna digitalna pismenost preduslov kako bismo lako pristupili modernim načinima komunikacije i učenja i u potpunosti iskoristili sve njene blagodati.

Pandemija koronavirusa u našoj zemlji uticala je na veće korišćenje interneta. Tako je u prošloj godini za jedan odsto povećan nivo pristupa u domaćinstvima. Prema podacima Agencije za statistiku, više od milion i tristo hiljada osoba u Bosni i Hercegovini koristi internet svaki dan ili skoro svakog dana. U Bosni i Hercegovini je povećan broj korisnika interneta,  i u ovom slučaju govorimo o tzv. prisilnom opismenjavanju jer je silom prilika svakodnevni život poprimio drugačije oblike.

 

Učesnicima je prezentirana mogućnost i načini kreiranja bloga, uz otvorenu mogućnost podrške prilikom kreiranja istog svakom od polaznika. U narednom periodu svakako nastavljamo sa aktivnostima po projektu kojeg finansijski podržava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike BiH.  Ukoliko ste zainteresovani da nam se pridružite, javite nam se.