Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prva Svjetska zdravstvena skupština koju je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. april određen je za Svjetski dan zdravlja i počinje se obilježavati od 1950. godine.
Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetne oblasti koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije. Aktivnosti vezane za tu određenu temu, kao i sredstva potrebna za njih, ne smiju se odnositi samo na dan 7. april, već bi se o njima trebalo voditi računa tokom cijele godine.
„Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom“ nalazi se među „Ciljevima održivog razvoja“ Ujedinjenih naroda (UN) i uključuje cijeli spektar zdravstvene zaštite – od promovisanja zdravlja i prevencije bolesti, preko liječenja i terapije, komunikaciju i savremenu zdravstvenu tehnologiju, zdravstvenu rehabilitaciju i palijativnu njegu.

Sve države članice UN-a usuglasile su se za postizanje „univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“ do 2030. godine kako bi usvojile promjene koje pridonose boljem zdravlju svake nacije, ali i smanjuju finansijska izdvajanja za zdravstvenu zaštitu iz ličnih prihoda.
Socioekonomski uslovi koji utiču na nivo pružanja usluga zdravstvene zaštite kao što su prihodi, obrazovanje i zapošljavanje moraju se unaprijediti. Jedan od prioriteta „univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“ je ulaganje u razvoj i jačanje primarne zdravstvene zaštite, koja treba biti dostupna svakom pojedincu i njegovoj porodici u što to bližem svakodnevnom okruženju.