• Naziv projekta/programa: Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju,
  • Naziv projekta/programa: Tu smo i želimo šansu !,
  • Naziv projekta/programa: Sada kada znamo, pomozimo i drugima,
  • Naziv projekta/programa: Kroz stihove pružimo ruke prijateljstva,