Aktuelni projekti

Naziv projekta/programa: Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju, Naziv projekta/programa: Tu smo i želimo šansu !, Naziv projekta/programa: Sada kada znamo, pomozimo i drugima, Naziv projekta/programa: Kroz stihove pružimo ruke prijateljstva,

READ MORE

Kolumnistice / Ana Kotur-Erkić: Smije li žena s invaliditetom biti superžena

Biti žena u društvima poput bosanskohercegovačkog ili balkanskih, uopšte nije lako. A kako je dokazivati da jesi žena i da je to sasvim ok? Piše: Ana Kotur – Erkić, za Radiosarajevo.ba Postoji nekoliko stereotipa žene koje viđamo u medijima – zgodna, privlačna, neodoljiva, najčešće stvorena samo da bude lijepa; poslovna, odmjerena, hladna, profesionalna i nepristupačna; majka,…

READ MORE

Kampanja #Ponosni na sebe

Kampanja #PonosniNaSebe (ponosni na sebe) je prva kampanja koja se sprovoditi od aprila 2016. godine od strane pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH, uz podršku MyRight organizacije. Kampanja ima za cilj da kroz različite javne aktivnosti u zajednici i putem medija upozna građane/ke o pravima svih osoba sa invaliditetom, o sposobnostima i…

READ MORE

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je neformalno kordinaciono tijelo organizacija osoba sa invaliditetom sa područja kantona, a koje su saglasne sa ciljevima i principima djelovanja Koalicije iskazanih u izjavi o osnivanju čijim se zajedničkim djelovanjem osigurava unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom i realizuju aktivnosti koje za cilj imaju osiguravanje promjena koje će…

READ MORE

Realizovani projekti

Naziv projekta/programa: Slabi u mišićima-jaki u znanju, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Tu smo i želimo šansu !, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Sada kada znamo, pomozimo i drugima, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Kroz stihove pružimo ruke prijateljstva, godina…

READ MORE