Rehabilitacijom za bolji život

Krajem decembra 2023. godine Udruženje je potpisalo ugovor sa Federalnim ministarstvom zdravstva za realizaciju projekta „Rehabilitacijom za bolji život“. Korisnici projekta su 13 mladih osoba do 30 godina starosti koji boluju od nervno-mišićnih bolesti i 8 pratioca za teško pokretne članove. Naše udruženje kontinuirano radi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, nastojimo da sve članove…

READ MORE

Samopouzdanje i OSI

U prostorijama Udruženja građana oboljelih od distrofije TK održana je radionica pod radnim naslovom „Većim samopouzdanjem, veća konkurentnost nas tržištu rada“. Cilj nam je uticati na promjenu svijesti osoba sa invaliditetom o sebi kao beskorisnoj i manje vrijednoj osobi u društvu. U skladu sa statističkim podacima, 80%  osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nema…

READ MORE

Tekuće aktivnosti Udruženja

Do danas,  na žalost, ne postoji analiza koja govori o procjenama digitalne pismenosti / kompetencija osoba sa invaliditetom u BiH, ali je činjenica da više od 60% osoba sa invaliditetom se ne služe računarima. Generalno, možemo reći da osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini  imaju dostupne uređaje sa digitalnom tehnologijom (računar, pristup internetu, ’’pametni’’…

READ MORE

Ako ste uzeli moje parkirno mjesto, uzmite i moju invalidnost!

Uređenost i veličina jedne zajednice ogleda se  u njenom odnosu prema najslabijima, a osobe sa invaliditetom su svakako najslabiji i najranjiviji članovi društva. Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK je podržalo projekat „Saobraćajnom kulturom sprečavamo diskriminaciju“ koji ima za cilj informisanje javnosti, podizanje nivoa saobraćajne kulture među građanstvom Tuzlanskog kantona. Evidentno je da javni…

READ MORE

Tu smo, dajte nam šansu!

Udruženje je krenulo sa realizacijom projekta pod nazivom “Tu smo, dajte nam šansu!”. Projekat ima za cilj stvaranje pretpostavki za dugoročno socio-ekonomsko uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne životne tokove i finansijski je podržan od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Jačanjem kapaciteta osoba sa invaliditetom namjeravamo promovisati vještine i talente mladih osoba sa…

READ MORE

Aktuelni projekti

Naziv projekta/programa: Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju, Naziv projekta/programa: Tu smo i želimo šansu !, Naziv projekta/programa: Sada kada znamo, pomozimo i drugima, Naziv projekta/programa: Kroz stihove pružimo ruke prijateljstva,

READ MORE