Saobraćajna (ne)kultura i osobe sa invaliditetom

U okviru projekta „Saobraćajnom kulturom sprečavamo diskriminaciju“ nastojimo unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom, u kontekstu saobraćajne kulture i bezbjednosti, tako i da povećamo stepen informisanosti građana Tuzlanskog kantona o položaju i pravima lica sa invaliditetom i smanjivanju diskriminatornog odnosa prema osobama sa invaliditetom. Projekat finansijski podržava Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, te JKP Saobraćaj…

READ MORE

Kampanja #Ponosni na sebe

Kampanja #PonosniNaSebe (ponosni na sebe) je prva kampanja koja se sprovoditi od aprila 2016. godine od strane pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH, uz podršku MyRight organizacije. Kampanja ima za cilj da kroz različite javne aktivnosti u zajednici i putem medija upozna građane/ke o pravima svih osoba sa invaliditetom, o sposobnostima i…

READ MORE