Studijska posjeta Koordinacioni odbor OOSI Kantona Sarajevo

U okviru MyRight programa u Bosni i Hercegovini koji je namijenjen jačanju zagovaračkih kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom, a koji je podržan sredstvima Švedske razvojne agencije SIDA, realizovana je studijska posjeta predstavnika Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

READ MORE

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je neformalno kordinaciono tijelo organizacija osoba sa invaliditetom sa područja kantona, a koje su saglasne sa ciljevima i principima djelovanja Koalicije iskazanih u izjavi o osnivanju čijim se zajedničkim djelovanjem osigurava unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom i realizuju aktivnosti koje za cilj imaju osiguravanje promjena koje će…

READ MORE