Naziv projekta/programa: Slabi u mišićima-jaki u znanju, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Tu smo i želimo šansu !, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Sada kada znamo, pomozimo i drugima, godina realizacije 2020 god. Naziv projekta/programa: Kroz stihove pružimo ruke prijateljstva, godina…