Neki od zadataka na kojima radi Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona su:

 • Evidentiranje članova;
 • Anketiranje tih osoba o njihovom oboljenju, profesionalnoj i obra­zovnoj strukturi, socijalnim i porodičnim prilikama članova i njihovih po­rodica, zapošljavanju, sklonostima i mogućnostima uključivanja u javni život s ciljem stvaranja politike djelovanja i aktivnostima Udruženja u skladu sa stvarnim položajem osoba oboljelih od nervno-mišićnih bolesti;
 • Pojavljivanje u sredstvima javnog informisanja (novine, radio, televizija) i drugi javni nastupi u cilju promovisanja gore spomenutih pi­ tanja kako bi skrenuli pažnju javnosti i skinuli se sa ruba društvenog  interesovanja;
 • Promovisanje i zastupanje po pitanjima onesposobljenosti, praćenje i proučavanje zakonodavne problematike i u tom smislu pred­laganje i učestvovanje u procesima donošenja zakona koji se tiču osoba sa onesposobljenjem, odnosno, oboljelih od nervno-mišićnih bolesti;
 • Povezivanje sa drugim sličnim organizacijama u gradu, kan­tonu, državi i na međunarodnom planu radi razmjene iskustava i st­varanja zajedničkog pokreta u cilju promovisanja društvenog modela onesposobljenosti;
 • Pružanje pomoći članovima u organizovanju školovanja, pro­fesionalne rehabilitacije i zapošljavanja radi obezbjeđenja ekonomske sigurnosti članova i njihovih porodica;
 • Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći, lijekova, orto­pedskih i drugih pomagala i dijelova za ista;
 • Organizovanje edukativnih seminara radi postizanja opšteg obrazovnog nivoa članova i njihovih porodica;
 • Uticaj na uklanjanje i gradnju bez arhitektonskih, građevinskih, tehničkih i barijera u saobraćaju, da svijet u kojem živimo bude pristupačan za sve;
 • Organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija, druženja i obilježavanje značajnih datuma i jubileja;
 • Podsticanje na bolji rad svih institucija koje se bave tretmanom oboljelih