Objavljeno: 10.10.2020. godine

Danas je Svjetski dan mentalnog zdravlja

Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja, čiji je cilj podizanje svijesti o problemima u vezi sa mentalnim zdravljem, te pružanje prilike osobama, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja da promovišu svoj rad i u saradnji sa zajednicom rade na poboljšavanju uslova za pružanje odgovarajuće zaštite. Ove godine Svjetski dan mentalnog zdravlja dolazi u vrijeme kada se naš život odvija u svakodnevnoj promjeni kao rezultat pandemije koronavirus.Svjetska zdravstvena organizacija ističe kako su protekli mjeseci donijeli pred sve nas mnogobrojne izazove, za zdravstvene radnike, učenike, radnike kojima je ugrožen i egzistencijalni život, za ogroman broj ljudi koji su uhvaćeni u siromaštvu ili u krhkim humanitarnim uslovima s izuzetno ograničenom zaštitom od KOVID-19, te za ljude s mentalnim poteškoćama i stanjima koji su u još mnogo većoj socijalnoj izolaciji nego prije.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje je 10. oktobra 1992. osnovala i inicirala Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Mentalno zdravlje je stanje blagostanja, u kojem pojedinac ostvaruje svoje sposobnosti podnošenja normalnih životnih stresova, te je u mogućnosti produktivno da radi i da svoj doprinos njegovoj / njenoj zajednici.

Mentalni poremećaji predstavlja smetnju zdravlju čovjeka koje se često karakterizira nekom kombinacijom problematičnih misli, emocije, ponašanje i odnosa sa drugima osobama.

Primjeri mentalnih poremećaja uključuju depresiju, anksiozni poremećaj, ponašanje poremećaj, bipolarni poremećaj i psihoza.

Mentalni poremećaji jedan su od najznačajnijih javnozdravstvenih izazova u evropskoj regiji SZO-a, jer su oni vodeći uzrok invaliditeta i treći vodeći uzrok ukupnog opterećenja s bolešću, nakon kardiovaskularnih bolesti i karcinoma.

Briga o mentalnim poremećajima je briga svih stanovnika, i nije određena samo liječenjem u psihijatrijskim ustanovama ili od strane stručnjaka za mentalno zdravlje i bolesti.

Strateška vizija za integraciju mentalne i fizičke zdravstvene zaštite i prevencije mora biti uvezana s mnogima van zdravstvenog sektora, uključujući socijalnu zaštitu, obrazovanje, okoliš, sudstvo.