Vlada TK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je prepoznala značaj osnaživanja  osoba sa invaliditetom i stalnog informisanja šire javnosti o njihovim mogućnostima i potencijalima.

Projekat „Otvorite nam prozor u svijet“  ima za cilj da osnaži osobe sa invaliditetom kako bi bile u stanju da ravnopravno participiraju na tržištu rada.

Implementacijom projekta nastojat ćemo:

  1. Unaprijediti znanja i vještine osoba sa invaliditetom kako bi imali lakši i uspješniji pristup tržištu rada.
  2. Osposobiti osobe sa invaliditetom da budu u stanju aktivno tražiti posao.
  3. Smanjiti predrasude i stereotipe koje vladaju kako u našem društvu tako i u poslovnom svijetu.
  4. Promovisati sve zainteresirane strane kao i mogućnosti osoba sa invaliditetom.

Osobe s invaliditetom jedna su od najmanje poželjnih radnih snaga, a poslodavci su jedan od važnijih faktora u procesu njihovog zapošljavanja. Najčešći razlozi nezaposlenosti osoba s invaliditetom je neprilagođenost radnog mjesta, društvene predrasude i stereotipi prema osobama s invaliditetom.

Ako želimo promijeniti stav okoline prema osobama s invaliditetom moramo stvarati uslove u kojima će doći do međusobne interakcije.

Poslodavci se trebaju informisati o radnim mogućnostima osoba sa invaliditetom i vrednovanju njihovog doprinosa radnoj organizaciji kroz lojalnost, redovitost, posvećenost poslu i pouzdanost.

S druge strane, osobe sa invaliditetom (OSI) trebaju usvojiti određena znanja i vještine neophodne za aktivno traženje posla.

Takođe, OSI se trebaju aktivnije uključiti u sve sfere društva, dakle treba se fokusirati na rješavanje problema izoliranosti, niskog samopouzdanja, samopoštovanja…