Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je neformalno kordinaciono tijelo organizacija osoba sa invaliditetom sa područja kantona, a koje su saglasne sa ciljevima i principima djelovanja Koalicije iskazanih u izjavi o osnivanju čijim se zajedničkim djelovanjem osigurava unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom i realizuju aktivnosti koje za cilj imaju osiguravanje promjena koje će rezultirati povećanom uključenošću osoba sa invaliditetom u aktivnosti zajednice.

Koalicija je osnovana 2011. godine, a trenutno su članice Koalicije organizacije iz pet opština Tuzlanskog kantona, a Koalicija broji devet članica.

U prethodne tri godine djelovanja Koalicija je realizovala dio programskih aktivnosti u okviru MyRight programa, te aktivnosti podržane od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBIH koje se odnose na implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

Organizacije članice koalicije:

  1. Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla
  2. Udruženje građana Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix” Tuzla
  3. Udruženje građana oboljelih od mišićne distrofijeTK
  4. Udruženje građana Majke hendikepirane djece TK
  5. Udruženje građana Humanitarna organizacija “Lotosice”
  6. Udruženje paraplegičara opštine Lukavac
  7. Udruženje penzionera osoba sa invaliditetom prve i druge kategorije Srebrenik
  8. Udruženje osoba sa invaliditetom Gradačac
  9. Udruženje osoba sa invaliditetom Sapna