Zbog trenutne pandemije COVID-19, konstruktivni dijalozi koji su prvobitno bili zakazani za 23. zasjedanje odgođeni su do daljnjeg.

Tokom ove virtualne sjednice, Komitet će održati sastanke s relevantnim stejkholderima sa kojima će razgovarati o tome kako ojačati saradnju s tijelima Ujedinjenih nacija, specijaliziranim agencijama, nevladinim organizacijama, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, i drugim nadležnim tijelima u cilju unapređenja promocije i zaštite prava osoba s invaliditetom.

Takođe, raspravljat će o napretku radne grupe osnovane za izradu Općeg komentara na član 27 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, pravu na rad i zapošljavanje.

Više informacija na web stranici International Disability Alliance na slijedećem linku: