Organizacija MyRight u suradnji s pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle okupit će predstavnike vladinog i nevladinog sektora na konferenciji koja će, pod nazivom “Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u BiH”, biti održana 23. i 24. juna u Sarajevu.

Na tom skupu bit će prezentirani rezultati procesa zagovaranja za inkluziju osoba s invaliditetom u zdravstvu i implementaciju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, prenosi Fena.

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici nevladinog i vladinog sektora koji su, kao suradnici koalicija organizacija osoba s invaliditetom, doprinijeli pozitivnim pomacima u oblasti poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

– Specijalni gost drugog dana konferencije bit će član UN Komiteta za prava osoba s invaliditetom, bivši izvjestilac tog komiteta za Bosnu i Hercegovinu Laszlo Lovaszy – najavio je organizator.

Planirano je i uručenje zahvalnica pojedincima i organizacijama zaslužnim za doprinos inkluziji osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Preuzeto sa RTVSLON