Ukoliko ste osoba sa invaliditetom i upravljate ili se vozite automobilom, korisno je znati da imate pravo na oslobađanje plaćanja cestarine na cestama kojima upravlja „ JP Autoceste Federacije BiH“ te „Autoputevi RS“

Potrebno je uputiti zahtjeve na ove dvije adrese, uz prateću traenu dokumentaciju nakon čega će se izdati Rješenje o oslobađanju plaćanja.

Dakle, ukoliko upravljate:

–  Vozilom i osoba ste sa invaliditetom sa 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više – samo za fizičke osobe za jedno vozilo u vlasništvu istog i to samo za vozila I kategorije,

– vozilom udruženja i saveza organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH koja su registrirana na udruženje ili savez,

Pravna/fizička lica koja žele da ostvare oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar podnose zahtjev koji treba da sadrži:

 1. a) Vozila OSI:
 • zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine možete preuzeti  OVDJE.
 • ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizionom klauzulom pravosnažnosti za izdavanje Rješenja sa rokom trajanja od 1 godine dana ili
 • ovjerenju kopiju Nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu, za izdavanje Rješenja sa rokom trajanja od 5 godina
 • Napomena: u skladu sa Rješenjem Agencije o zaštiti ličnih podataka JP Autoceste FBiH se zabranjuje prikupljanje i obrada dokumenata:  ovjerenih kopija vozačkih dozvola i ovjerenih kopija saobraćajnih dozvola, potvrda o registraciji vozila ili vlasničkih dozvola. Izmjena Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH je u proceduri.

 

 1. b) Vozila udruženja osoba sa invaliditetom:
 • ovjerene kopije Rješenja resornog ministarstva ili Rješenja o upisu u sudski registar
 • obavještenje o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti
 • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole
 1. c) Ostala vozila:
 • sva druga vozila uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine dostavljaju ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

Oslobađanje od plaćanja cestarine za invalidne osobe može se ostvariti samo za jedno vozilo u vlasništvu invalidne osobe.

Za fizička lica: Na osnovu dostavljene dokumentacije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju od:

1) jedne (1) godine od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju Rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti,

2) pet (5) godina od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti.

Dodatne informacije možete zatražiti na broj telefona: + 387 33 277 973 i + 387 32 460 012

Zahtjev za oslobađanje plaćanja putarine na cestama kojima upravlja „Autoputevi Republike Srpske možete preuzeti ovdje

Dodatne informacije možete dobiti na: +387 51 233-680, 233-670