Kratki pregled

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine, na dan kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opštu deklaraciju o ljudskim pravima.

Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava na ovaj dan izvještavaju o stanju ljudskih prava, organiziraju izložbe i konferencije te dodjeljuju nagrade zaslužnima za obranu ljudskih prava i sloboda.

 

Dan se uobičajeno obilježava političkim konferencijama i sastancima na visokom nivou, kao i kulturnim događajima i izložbama posvećenim ljudskim pravima. To je dan kada se svakih pet godina dodjeljuje nagrada Ujedinjenih naroda za ljudska prava.

Europski parlament na Dan ljudskih prava dodjeljuje godišnju nagradu Saharov pojedincima i organizacijama koje su posvetile život odbrani ljudskih prava i sloboda.

I međunarodna organizacija Reporteri bez granica dodjeljuje na ovaj dan svoju nagradu za ljudska prava.

Nobelova nagrada za mir se također dodjeljuje 10. decembra, ali nevezano za Dan ljudskih prava. Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava organiziraju posebna događanja kojima obilježavaju ovaj dan.

Organizacije za ljudska prava poput Amnesty International koriste ovaj dan svake godine kako bi