Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine proglasila je 12. avgust za Međunarodni dan mladih, u cilju isticanja važnosti uloge mladih ljudi kao bitnih partnera u promjenama, te kao prilika za podizanje svijesti o izazovima i problemima s kojima se suočavaju mladi u svijetu.

U okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz područja Bijeljine, Mostara, Tuzle, Doboja i Sarajeva su izradile četverogodišnju Strategiju zagovaranja promocije “Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” koalicija za period 2018.-2021., u okviru koje je upravo planirano podizanje svijesti mladih o ličnom invaliditetu i njihovo aktivnije uključivanje u rad udruženja.
U okviru “Strategije” do kraja 2018. godine u svih pet koalicija su formirani “Aktivi mladih osoba sa invaliditetom” kako bi se ojačalo učešće mladih i omogućilo da oni sami artikulišu potrebe koje imaju, te preuzmu vodeću ulogu u procesima rješavanja pitanja mladih osoba sa invaliditetom.

Jako smo ponosni na Aktiv mladih OSI Bijeljina, Aktiv/Vijeće mladih Koalicije OOSI HNK/Ž, Aktiv MOSI Koalicije OOSI TK, Aktiv Mladih Koalicije OOSI regije Doboj, Aktiv/Koordinacioni odbor mladih OSI KS na sve aktivnosti koje su dosada realizovali i što su prepoznali važnost njihovog ličnog angažmana u rješavanju problema i zagovaranju za prava koja im pripadaju!

Više informacija o Međunarodnom danu mladih možete naćina slijedećem linku: https://www.un.org/en/observances/youth-day