Počevši od 2018. godine, 23. septembar se obilježava kao Svjetski dan znakovnih jezika, u znak podsjećanja na datum kada je 1951. godine formirana Svjetska federacija gluhih osoba.
U svijetu postoji više od 300 znakovnih jezika, svaka zemlja ima svoj nacionalni znakovni jezik, a u nekim zemljama mogu biti i regionalne varijacije.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, preko 5% svjetske populacije – ili 466 miliona ljudi – ima oštećenje ili potpuni gubitak sluha, a 34 miliona od njih su djeca. Širom svijeta, preko 70 miliona ljudi je gluho, od kojih 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
Isključivanje iz komunikacije može imati značajan uticaj na svakodnevni život, izazivajući osećaj usamljenosti, izolacije i frustracije. To takođe vodi smanjenju pristupa obrazovanju za gluhu djecu, mnogo višoj stopi nezaposlenosti za gluhe osobe i jača jasnu vezu između siromaštva i gluhoće.
U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, rani pristup znakovnom jeziku i servisima za znakovni jeziki, uključujući kvalitetno obrazovanje na znakovnom jeziku od vitalnog je značaja za rast i razvoj gluhih osoba i kritično za postizanje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva.