U Tržnom centru „Dramar“ Tuzla 11.02.2020. godine održan je međuresorni sastanak kojeg je organizovala Misija OSCE u BiH, u saradnji sa Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Koalicijom organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je da sve zainteresovane i zakonima ovlaštene institucije uspostave saradnju, te iznađu rješenja za probleme osoba s invaliditetom, posebno imajući u vidu da se Bosna i Hercegovina obavezala poduzeti sve potrebne mjere kako bi ovoj kategoriji stanovništva osigurala potpuno uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda.