Udruženje distrofičara TK je bilo domaćin direktoru Saveza distrofičara F BiH Almiru Šahmaniji i tom prilikom se razgovaralo o mnogim problemima sa kojim se susreću Udruženja a i razmjenila pozitivna iskustva u radu. Ovom prilikom predsjedniku Udruženja distrofičara TK naši gosti iz Saveza distrofičara F BiH su uručili Odluke o upućivanju troje djece koja boluju od mišićne distrofije (Duchene) sa pratiocima, na medicinsku rehabilitaciju u Rehabilitacioni centar “Reumal” u Fojnici u trajanju od po 21 dan. Medicinska rehabilitacija omogućena je kroz projekat koji je Savezu distrofičara F BiH odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2018. godinu.

Istom prilikom direktor Saveza je Udruženju distrofičara TK uručio rezervne dijelove (gume unutrašnje i vanjske, prednje i zadnje i akumulatore) za elektromotorna kolica, za pet članova koji za kretanje, zbog oduzetosti gornjih i donjih ekstremiteta, isključivo koriste ovakva kolica. Rezervni dijelovi obezbjeđeni su iz projekta koji je odobren Savezu od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava Lutrije BiH za 2018. godinu. Navedenim projektima obuhvaćeno je 6 kantonalnih udruženja sa područja Federacije BiH, koja su članice Saveza distrofičara F BiH.

Nastavljena je uspješna saradnja i dogovoreni su daljni koraci ka jačanju pokreta osoba oboljelih od neuromišićnih bolesti.