Da bi se aktiviralo društvo da organizovano pristupi rješavanju svih problema s kojima se susreću oboljeli od distrofije potrebno je upo­znati javnost i nadležne institucije sa stanjem i potrebama oboljelih u svim oblastima života i rada, a zatim sistemskim i konkretnim djelova­njem obezbijediti određena prava i beneficije kako bi ta zaštita bila ade­kvatna.Afirmacija invalida kao čovjeka sa svim njihovim kvalitetama je tekovina našeg višegodišnjeg rada, a da smo na pravom putu svjedoče podaci da su Ujedinjene nacije raznim rezolucijama proglasile nekoli­ko datuma važnih za osobe sa invaliditetom sa osnovnim motom „puno učešće i jednakost“ u svim sferama života.

U tom cilju Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona je odredilo nedjelju dana u mjesecu maju da u jednom trenutku širu javnost upo­zna sa problematikom vezanom za lica oboljela od mišićne distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja i dalo joj naziv „Nedjelja borbe protiv distrofije“.

Izradom novih zakona i propisa kojima se regulišu životno važna pitanja javljaju se elementi diskriminacije između ratne kategorije invalida i nas, „mirnodopskih invalida“. Ovim propisima naš položaj i tretman u društvu je zapostavljen u odnosu na ratne kategorije invalida, a mi podsjećamo da smo mi žrtve i „rata i mira“. Svi koji su invaliditet „stekli“ rođenjem, bolešću, nezgodom ili na neki drugi način imaju sva prava da zakonski budu tretirani jednako.

Naše osnovno opredjeljenje je maksimalna integracija oboljelih od distrofije u sve oblike ličnog i društvenog života. U tom smislu „Ne­djelja borbe protiv distrofije“ ima za cilj da u jednom trenutku konkretno djeluje i upozna širu javnost sa aktivnostima koje provodi Udruženje dis­trofičara na afirmaciji i uspjesima u rješavanju problema sa kojima se sreću lica oboljela od distrofije.