Lijepa priča i uzajamna podrška NLB Banke d.d. Sarajevo i Udruženja distrofičara TK nastavljena je i u 2020-toj godini. NLB Banka kontinuirano podržava rad našeg Udruženja i prepoznaje kvalitet naših programa na osnovu kojih želimo reducirati predrasude i stereotipe vezane za osobe koje boluju od mišićne distrofije a i za sve osobe koje imaju neki vid invaliditeta. Uz pomoć NLB Banke razvit ćemo veći nivo tolerancije kroz prihvatanje različitosti u našem društvu. Hvala NLB Banci što su naša velika podrška u svakom pogledu.