U Hotelu „Tuzla“ 03.decembra 2019. godine pred oko 150 posjetilaca je obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u saradnji sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom TK je organizovao ovaj tradicionalni prijem za predstavnike institucija vlasti, medija, drugih organizacija osoba sa invaliditetom sa TK i ostale građane, kako bismo zajednički obilježili ovaj dan.Tema 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 2019. godine glasi: “Promocija učestvovanja i liderstva osoba s invaliditetom: poduzimanje akcija za implementaciju Agende održivog razvoja do 2030. godine“.
Također je organizovana i izložba fotografija: „Samostalan život u Tuzli“ .