Od 01.08.2023. krećemo sa realizacijom aktivnosti projekta pod nazivom „Od isključenosti do ravnopravnosti“.

Projektom „Od isključenosti do ravnopravnosti“ ćemo nastojati minimizirati efekte stereotipa, predrasuda i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Tokom trajanja projekta radićemo na ublažavanju njihovog uticaja na samopouzdanje i samopoštovanje osoba sa invaliditetom.

Nastojat ćemo promijeniti svijest osoba sa invaliditetom o sebi kao beskorisnoj i manje vrijednoj osobi u društvu.

Fokus će biti na uzajamnoj podršci jer ključni elementi uzajamne podrške za lica sa invaliditetom su razmjena iskustava i empatija sa fokusom na lične snage, a ne slabosti, a u cilju ličnog razvoja i oporavka.

Upravo zbog toga smo se odlučili izraditi i publikovati Priručnik koji će učesnicima projekta pružiti više informacija i znanja vezano za uzajamnu podšku.

Priručnik će također da posluži kao osnova za prevazilaženje bojazni društva pri susretu / kontaktu sa osobom sa invaliditetom.

Bice organizovane i  interaktivne radionice kako bi naši korisnici osnažili svoje kapacitete te bili u stanju da se lakše nose sa vanjskim svijetom, ali i sa svojim invaliditetom.

Tokom trajanja projekta, organizovat ćemo i otvorene, interaktivne diskusije o slijedećim temama: Neprihvatanje izazova invalidnosti od strane samih osoba s invaliditetom; neprihvatanje invalidnosti od strane okoline u kojoj živi osoba s invaliditetom; Neizgrađena infrastruktura, te prezaštitnički odnos porodice prema osobi sa invaliditetom