U prostorijama Informativnog centra “Lotos” Tuzla, 19. septembra 2018. godine održan je sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Na sastanku se razgovaralo o Planu implementacije aktivnosti u sklopu zajedničkih aktivnosti za 2018. godinu. Iznošeni su prijedlozi i sugestije, te je sačinjen upitnik koji će organizacije, članice Koalicije proslijediti svojim aktivistima, kako bi Koalicija imala za rezultat bazu mladih osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući toj bazi, Koalicija će, između ostalog, u narednom periodu organizovati sastanak sa mladima, kao i trening o značaju uključenosti mladih u organizacije osoba sa invaliditetom. Sastanak je održan u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018-2021.