Na osnovu kalendara takmičenja SSI F BiH, Programa rada i Kalendara takmičenja SSOSI TK , a u cilju formiranja kantonalnih ekipa koje će predstavljati SSOSI TK na državnom prvenstvu i KUP takmičenjima, upućujemo Vam:
P O Z I V za učešće na Kantonalnom prvenstvu osoba sa invaliditetom u pikadu, koje će se održati u SKPC Mejdan u Tuzli, prostorije saveza (srijeda) 07.10.2020.godine.

Takmičenja će početi u 11,00 sati. U vezi gore navedenog dužni ste svoje takmičare obavijestiti o terminu i mjestu takmičenja.
Takmičenje je pojedinačno i izborno za ekipu SSOSI TK, za učešće na Državnom prvenstvu i KUP takmičenjima.

Poziv za takmičenje u pikadu