Dugogodisnji apeli i borba svih osoba sa invaliditetom kao i tesko pokretnih pacijenata urodila je plodom. Lokacija lifta koji će služiti za ležeće i teško pokretne pacijente, nalazi se u središnjem dijelu Doma zdravlja. Liftu će se moći pristupiti iz nekoliko pravaca a u skladu sa projektom. Lift će povezivati tri stanice. Početna suteren (fizikalna i mikrobilogija), potom prvi sprat (interno i radiologija) te drugi sprat gdje se nalaze laboratorija, odjel za očne bolesti i odjel za bolesti uha, grla i nosa.

Preuzeto sa: Tuzlanski.ba