11.12.2019. godine, Savez distrofičara F BiH posjetio je Predsjednik Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona.

Direktor Saveza Almir Šahmanija Predsjedniku Udruženja iz Tuzlanskog Kantona Daliboru Lukiću, ovom prilikom uručio je Odluke o upućivanju četvoro djece i mladih, članova ovog Udruženja koji boluju od mišićne distrofije, na medicinsku rehabilitaciju u Rehabilitacioni centar “Reumal” u Fojnici, u trajanju od po 14 dana. Članovima kojima je to neophodno obezbjeđen je i asistent-pratilac.

Medicinska rehabilitacija omogućena je kroz projekat koji je Savezu distrofičara F BiH odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2019. goinu.

Direktor Saveza Predsjedniku pomenutog udruženja uručio je i rezervne dijelove (gume unutrašnje i vanjske, prednje i zadnje i akumulatore) za četvoro elektromotornih kolica za članove Udruženja iz Tuzle koji za kretanje, zbog oduzetosti gornjih i donjih ekstremiteta, koriste isključivo ovakva kolica.

Rezervni dijelovi obezbjeđeni su iz projekta koji je odobren Savezu od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz sredstava Lutrije BiH za 2019. godinu.

Napominjemo da je navedenim projektima obuhvaćeno 6 kantonalnih udruženja sa područja Federacije BiH, koja su članice Saveza distrofičara F BiH.