U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK danas su potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama i udruženjima čiji su projekti dobili novčana sredstava za unapređenje saobraćaja i saobraćajne kulture na području kantona. Resorno ministarstvo je za 19 projekata odobrilo  namjenska sredstava, prikupljena po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Ove godine, za pomenute namjene izdvojeno je 35 hiljada KM.

RTVTK prilog