18.09.2018. godine Predsjednik Udruženja distrofičara Tuzlanskog kantona Dalibor Lukić posjetio je Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom, sa Direktorom Saveza Almirom Šahmanijom, razgovarao je o dosadašnjoj saradnji i unapređenju buduće saradnje između ove dvije organizacije, s obzirom da je Udruženje distrofičara TK jedna od članica Saveza distrofičara F BiH. Dalje, razgovaralo se o zauzimanju stavova o Prednacrtu zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom i reprezentativnim organizacijama u F BiH, kojeg je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru. Razgovaralo se i o aktivnostima kada su u pitanju ortopedska pomagala (elektromotorna kolica), čija bi nabavka trebala da pada na teret kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Direktor Saveza upoznao je Predsjednika Udruženja distrofičara TK o postojanju Unije distrofičara u BiH i o krovnoj organizaciji osoba sa invaliditetom u BiH čiji je jedan od osnivača i Savez distrofičara F BiH. 

Na kraju posjete govorilo se o realizaciji projekta medicinske rehabilitacije, koji je Savezu odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva iz sredstava Lutrije BiH za 2018. godinu, kao i drugim temema vezanim za problematiku osoba sa mišićnom distrofijom na području Federacije BiH.

Posjeta je završena izražavanjem obostranog zadovoljstva proteklim razgovorom, te pozivom Predsjednika Dalibora Lukića da u narednom periodu predstavnici Saveza distrofičara F BiH posjete Udruženje distrofičara TK. 

Izvor : http://www.sdfbih.com.ba/