Dragi članovi, dragi prijatelji,

Udruženje „Ženska Vizija „ iz Tuzle  nedavno je pokrenulo inicijativu pred Gradskim vijećem Tuzla za nabavku ginekološkog stola za žene sa invaliditetom, te izmještanje ordinacije u prizemlje tog odjela u Domu zdravlja Tuzla. Inicijativa je  jednoglasno usvojena 30.09.2021. godine.

Iako je rok za raspisivanje javnog poziva za nabavku bio mjesed dana (30.10.2021.), JU Dom zdravlja Tuzla jos ništa nije poduzela.

S tim u vezi, pozivamo vas da se pridružite uličnoj kampanji kojom se želi podsjetiti na važnost nabavke ginekološkog stola i izmještanje ordinacije.

Ulična kampanja će se održati 04.12.2021. godine,  sa početkom u 11,30 na Trgu slobode ( kod fontane)

Duboko sam uvjerena da ćete se odazvati ovom pozivu i da ćete uzeti učešća na ovoj manifestaciji.

Bićemo prisutni jer nas se tiče!