Mreža za izgradnju mira u sklopu European Endowment for Democracy (EED) projekta održala je prvi Trening o medijskoj pismenosti 21. aprila 2020. godine. U okviru cjelokupnog programa treninga medijske pismenosti i plasiranja sadržaja u javnost o aktuelnim temama i događajima u našem okruženju planirana je realizacija tri treninga.Medijska pismenost je vještina kritičkog posmatranja i kreiranja medijskih sadržaja koje je danas ključno za aktivno građansko učešće. Trenutna situacija prouzrokovana pandemijom COVID-19 nam je najbolji pokazatelj koliko uticaja mediji imaju i kolika pažnja se posvećuje online sadržajima. Cilj treninga je učesnicima predočiti kako na što efektniji i uvjerljiviji način napisati priču o problemu iz lokalne ili šire zajednice i podijeliti je u javnom prostoru kako bi se na pravi način došlo do čitatelja i čitateljica, te reakcije javnosti. Ono što je prevashodni fokus treninga jeste otvaranje mogućnosti transparentnijeg medijskog djelovanja, koje bi donosilo više kvalitetnih, argumentovanih i istraživačkih sadržaja u javnom prostoru, a kojima bi se kritički tretirali svi problemi koji nas okružuju. Trener programa je Đorđe Krajišnik, književni kritičar i novinar dnevnog lista Oslobođenje i magazina Dani, te urednik televizijskog magazina iz kulture KUN. Predstavnice Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla učestvuju na treninzima.