BROŠURA DEKUBITUS

BROŠURA DEKUBITUS
RANE OD LEŽANJA MOGU UGROZITI ŽIVOT. REDOVNA NJEGA SPREČAVA DEKUBITUS ...
Veličina: 271.73 KB | 91 preuzimanja

BROŠURA MIASTENIJA GRAVIS

BROŠURA MIASTENIJA GRAVIS
Informacije za bolesnike i članove porodice ...
Veličina: 565.64 KB | 91 preuzimanja

BROŠURA MIŠIĆNA DISTROFIJA

BROŠURA MIŠIĆNA DISTROFIJA
PROMJENE SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI, TOK BOLESTI ...
Veličina: 226.38 KB | 88 preuzimanja

BROŠURA ODLAZAK U PENZIJU

BROŠURA ODLAZAK U PENZIJU
...
Veličina: 224.61 KB | 91 preuzimanja

BROŠURA ŠTA JE MIŠIĆNA DISTROFIJA

BROŠURA ŠTA JE MIŠIĆNA DISTROFIJA
Udruženje građana oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona ...
Veličina: 444.57 KB | 93 preuzimanja

BROŠURA STEPENICE

BROŠURA STEPENICE
GRADIMO SVIJET PRISTUPAČAN ZA SVE! ...
Veličina: 482.43 KB | 92 preuzimanja

BROŠURA UDRUŽENJA 2008. GODINA

BROŠURA UDRUŽENJA 2008. GODINA
UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD DISTROFIJE TUZLANSKOG KANTONA ...
Veličina: 3.08 MB | 96 preuzimanja

KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
...
Veličina: 2.72 MB | 91 preuzimanja