Icon

BROŠURA DEKUBITUS 271.73 KB 168 downloads

RANE OD LEŽANJA MOGU UGROZITI ŽIVOT. REDOVNA NJEGA SPREČAVA DEKUBITUS ...
Icon

BROŠURA MIASTENIJA GRAVIS 565.64 KB 157 downloads

Informacije za bolesnike i članove porodice ...
Icon

BROŠURA MIŠIĆNA DISTROFIJA 226.38 KB 147 downloads

PROMJENE SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI, TOK BOLESTI ...
Icon

BROŠURA ODLAZAK U PENZIJU 224.61 KB 164 downloads

...
Icon

BROŠURA ŠTA JE MIŠIĆNA DISTROFIJA 444.57 KB 161 downloads

Udruženje građana oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona ...
Icon

BROŠURA STEPENICE 482.43 KB 157 downloads

GRADIMO SVIJET PRISTUPAČAN ZA SVE! ...
Icon

BROŠURA UDRUŽENJA 2008. GODINA 3.08 MB 156 downloads

UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD DISTROFIJE TUZLANSKOG KANTONA ...