Icon

BROŠURA DEKUBITUS 271.73 KB 161 downloads

RANE OD LEŽANJA MOGU UGROZITI ŽIVOT. REDOVNA NJEGA SPREČAVA DEKUBITUS ...
Icon

BROŠURA MIASTENIJA GRAVIS 565.64 KB 151 downloads

Informacije za bolesnike i članove porodice ...
Icon

BROŠURA MIŠIĆNA DISTROFIJA 226.38 KB 143 downloads

PROMJENE SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI, TOK BOLESTI ...
Icon

BROŠURA ODLAZAK U PENZIJU 224.61 KB 162 downloads

...
Icon

BROŠURA ŠTA JE MIŠIĆNA DISTROFIJA 444.57 KB 159 downloads

Udruženje građana oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona ...
Icon

BROŠURA STEPENICE 482.43 KB 153 downloads

GRADIMO SVIJET PRISTUPAČAN ZA SVE! ...
Icon

BROŠURA UDRUŽENJA 2008. GODINA 3.08 MB 153 downloads

UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD DISTROFIJE TUZLANSKOG KANTONA ...