Udruženje distrofičara TK je uz podršku Ministarstva trgovine,turizma i saobraćaja održalo radionicu o bezbjednosti u saobraćaju za osobe sa invaliditetom. Cilj projekta je stvoriti uslove da sredina u kojoj živimo bude pristupačna za sve. To je preduslov za kompletnu integraciju lica sa invaliditetom i svih drugih osoba koji imaju teškoće u kretanju. Na taj način će se stvoriti uslovi da ova populacija sa margine životnih tokova postane aktivni učesnik.

Kroz interaktivnu radionicu razgovaralo se na teme „ Aktuelnih problema osoba sa invaliditetom vezanih za saobraćajnu kulturu“ i na temu „ Bezbjednost u saobraćaju“.

I u narednom periodu nastavljamo sa ovim aktivnostima i kroz podjelu letaka i brošura u gradovima na TK a i sa novim temama o korištenju elektromotornih kolica u saobraćaju.

Zahvaljujemo se Ministarstvu trgovine,turizma i saobraćaja na podršci.