• Naziv projekta/programa: Zapošljavanje OSI, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Veče jednakih mogućnosti, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Dani jednakih mogućnosti, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Svijet jednakih mogućnosti za osobe različitih sposobnosti, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Osnaži se – Pokaži se, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Edukativni centar za osnaživanje OSI, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Od isključenosti do ravnopravnog učestvovanja u saobraćaju, godina realizacije 2017/18 g.
 • Naziv projekta/programa: Od informacije do boljeg života OSI, godina realizacije 2017 g.
 • Naziv projekta/programa: Edukacija mladih do 18 god o integraciji u društvu, godina realizacije 2016 g.
 • Naziv projekta/programa: Prevencija siromaštva, godina realizacije 2016 g.
 • Naziv projekta/programa: Edukacija žena OSI, godina realizacije 2016 g.
 • Naziv projekta/programa: Zapošljavanje nove OSI, godina realizacije 2016 g.
 • Naziv projekta/programa: Zapošljavanje nove OSI, godina realizacije 2015 g.