• Naziv projekta/programa: Slabi u mišićima-jaki u znanju, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Sigurnost osoba sa invaliditetom u saobraćaju, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Tu smo i želimo šansu !, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Sada kada znamo, pomozimo i drugima, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Kroz stihove pružimo ruke prijateljstva, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Za ugrožene žene TK tokom epidemije covid 19, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Podrška radu Udruženja, godina realizacije 2020 god.
 • Naziv projekta/programa: Promocija knjiga OSI, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Pjesmom ti pričam, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Edukacijom do sigurnosti u saobraćaju, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Kada znamo – onda možemo, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Edukacijom do znanja – znanjem do posla, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Ekonomsko osnaženi – društveno korisni, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Poštujmo saobraćajne propise, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Moj život kroz pjesmu, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Poštujmo saobraćajne propise, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Moj život kroz pjesmu, godina realizacije 2019 god.
 • Naziv projekta/programa: Ne tako obične priče, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Naših ruku djelo, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Naša borba na naš način, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Od isključenosti do ekonomskog razvoja, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Ravnopravnost u saobraćaju, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Ne tako obične priče, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Sponzorstvo za promociju knjiga OSI, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Naše pravo – drugi dio, godina realizacije 2018 god.
 • Naziv projekta/programa: Zapošljavanje OSI, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Veče jednakih mogućnosti, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Dani jednakih mogućnosti, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Svijet jednakih mogućnosti za osobe različitih sposobnosti, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Osnaži se – Pokaži se, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Edukativni centar za osnaživanje OSI, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Od isključenosti do ravnopravnog učestvovanja u saobraćaju, godina realizacije 2017/18 god.
 • Naziv projekta/programa: Od informacije do boljeg života OSI, godina realizacije 2017 god.
 • Naziv projekta/programa: Edukacija mladih do 18 god o integraciji u društvu, godina realizacije 2016 god.
 • Naziv projekta/programa: Prevencija siromaštva, godina realizacije 2016 god.
 • Naziv projekta/programa: Edukacija žena OSI, godina realizacije 2016 god.
 • Naziv projekta/programa: Zapošljavanje nove OSI, godina realizacije 2016 god.
 • Naziv projekta/programa: Zapošljavanje nove OSI, godina realizacije 2015 god.