Članovi našeg udruženja, mladi do 30 godina starosti i njihovi pratioci trenutno borave u “Reumal” Fojnica. U toku je medicinska rehabilitacija koja je organizovana u okviru projekta “Rehabilitacijom za bolji život”, a finansijski podržana od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Po fotografijaqma se može vidjeti kako ekipa vrijedno i uporno slijedi upute terapeuta, ali8 ostane vremena i za druženje.

Ovim putem se želimo zahvaliti Federalnom ministarstvu zdravstva za pruženu podršku i mogućnost rehabilitacije za mlade osobe sa invaliditetom.