U okviru implementacije zagovaračkih aktivnosti Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, danas, 15. juna 2020. godine, u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla održan je sastanak predstavnika Koalicije sa predstavnicima Vijeća roditelja, te direktoricom i uposlenicima Zavoda.Cilj sastanka je bio da se razgovara o primjeni Člana 24. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN, a radi osiguravanja kvalitetnog obrazovanja za sve.
Sa predstavnicima Vijeća roditelja, direktoricom i uposlenicima Zavoda su razgovarali Dalibor Lukić i Suvad Zahirović u ime Koalicije, a dogovoreno je da se iniciraju sastanci sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona s ciljem osiguravanja prava za djecu i mlade sa invaliditetom koja su im Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom garantovana.
Također, razgovarano je o različitim vidovima podrške za uključivanje djece i mladih sa invaliditetom u programske aktivnosti Koalicije.
Zaključeno je da će se saradnja roditelja, predstavnika Zavoda i Koalicije nastaviti s ciljem zajedničkog djelovanja na iniciranju promjena odnosa zajednice prema pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom i potrebi osiguravanja neophodnih vidova podrške za njihov samostalni život i uključenost u društvo.