Zbog nesvakidašnjih prilika koje je izazvala pandemija koronavirusa, 03. aprila 2020. godine održan je online sastanak Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Na sastanku se razgovaralo o zajedničkom pismenom iniciranju nekih prijedloga prema Kriznom štabu TK, kriznim štabovima opština i Ministarstvu zdravstva TK, kako bi se osiguralo da u njihovim budućim odlukama stvarne potrebe za podrškom osobama sa invaliditetom budu uzete u obzir.
Diskutovalo se o načinu aktuelizovanja primjene Člana 11. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnosi na obaveze država prema osobama sa invaliditetom u vremenu krize.
Sastanak je realizovan u okviru programa za podršku radu koalicija MyRight 2020-2021.