Dana 28. jula 2020. godine, u prostorijama Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Fenix” TK, uz poštivanje mjera koje su propisane od strane nadležnih institucija a u cilju sprečavanja širenja pandemije koronavirusa, održan je redovni sastanak Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Na sastanku se razgovaralo o predstojećim aktivnostima po programu podrške MyRight BiH radu koalicija za period 2020.-2021., kao i o drugim pitanjima kao što su proširivanje članstva i obaveze članica Koalicije, program rada Koalicije u šta spadaju rad sa mladim osobama sa invaliditetom, zagovaranje za inkluzivno obrazovanje, saradnja sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, te o drugim inicijativama kao što je mogućnost apliciranja na javne pozive drugih donatora. Na sastanku je također detaljno prezentovan dokument Monitoring indikatora i još jednom je naglašeno koji su očekivani rezultati za pojedine ciljeve koji su određeni Strategijom, te na koji će način biti praćena njihova realizacija.