U okviru MyRight programa u Bosni i Hercegovini koji je namijenjen jačanju zagovaračkih kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom, a koji je podržan sredstvima Švedske razvojne agencije SIDA, realizovana je studijska posjeta predstavnika Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

Posjeta se realizovala 07. i 08. oktobra, a poslužila je za razmjenu iskustava i dobrih praksi u zagovaranju stvaranja uslova za uživanje prava i jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom garantovanih Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih Nacija. “Važnije od svega je da organizacije osoba sa invaliditetom djeluju zajedno i zagovaraju odnos institucija vlasti koji će osigurati da osobe sa invaliditetom budu ravnopravni članovi zajednice i da iskoriste svoje potencijale i žive dostojanstveno i samostalno” istakao je Fikret Zuko.
Dio delegacije Koordinacionog odbora su činili i mladi aktivisti i aktivistice kojima je kroz program pružena podrška i prilika da svojim angažmanom doprinesu boljem razumijevanju interesovanja mladih sa invaliditetom i njihovom aktivnom učešću u radu organizacija osoba sa invaliditetom.
Drugi dan studijske posjete je iskorišten za malu šetnju po Gradu Tuzla i posjetu Udruženju za uzajamnu pomoć pri duševnoj nevolji TK “Fenix”, gdje se uz opuštenu atmosferu razgovaralo o dosadašnjim iskustvima a druženje se nastavilo uz zajednički ručak.
Dogovoreno je da će se razmjena iskustava i saradnja organizacija iz Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona nastaviti.