NLB banka je prepoznala vrijednosti za koje se zalažemo, te su odlučili podržati nas i ove godine u dijelu realizacije redovnih aktivnosti udruženja. Zahvaljujući NLB Banci, Udruženje distrofičara TK nastavlja sa svojim radom i realizovanjem planiranih ciljeva vezanih za reduciranje predrasuda, ostvarivanje osnovnih ljudskih prava za osobe sa invaliditetom kao i prihvatanje različitosti. Uz pomoć…