Udruženje je krenulo sa realizacijom projekta pod nazivom “Tu smo, dajte nam šansu!”. Projekat ima za cilj stvaranje pretpostavki za dugoročno socio-ekonomsko uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne životne tokove i finansijski je podržan od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Jačanjem kapaciteta osoba sa invaliditetom namjeravamo promovisati vještine i talente mladih osoba sa invaliditetom koje žele i imaju mogućnost biti konkuretni na tržištu rada u Tuzlanskom kantonu.

Nastojaćemo da kroz lične primjere smanjimo predrasude i stereotipe koje vladaju kako u našem društvu tako i u poslovnom svijetu. Za cilj imamo  prihvatanje društva i zajednice, nastavak obrazovanja, povećanje samopouzdanja i samoprezentacije, te rad na sebi. Takođe cilj je da njihovim aktivnim učešćem na radionicama omogućimo osobama sa invaliditetom da lakše prihvate svoj invaliditet, da putem korištenja preostalih sposobnosti izgrade povjerenje u vlastite vrijednosti, te da im u doglednoj budućnosti osiguramo da samostalno poboljšaju svoj materijalni status.

Ukoliko ste zainteresovani da uzmete učešća, molimo da nas kontaktirate. Mi smo tu za vas.