Dragi članovi, dragi prijatelji,

Zadovoljstvo nam je informisati vas da je Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle  podržala naš projekat pod nazivom „U korak sa vremenom“.  Projekat će trajati 5 mjeseci tokom kojih ćemo organizovati niz edukativnih radionica sa ciljem unapređenja sigurnosti na internetu, te eventualnog sticanja prihoda izradom i vođenjem bloga ili vloga.

Pandemija koronavirusa u našoj zemlji uticala je na veće korišćenje interneta. Tako je u prošloj godini za jedan odsto povećan nivo pristupa u domaćinstvima. Prema podacima Agencije za statistiku, više od milion i tristo hiljada osoba u Bosni i Hercegovini koristi internet svaki dan ili skoro svakog dana. U Bosni i Hercegovini je povećan broj korisnika interneta,  i u ovom slučaju govorimo o tzv. prisilnom opismenjavanju jer je silom prilika svakodnevni život poprimio drugačije oblike.

Kada  osoba sa invaliditetom posjeduje znanja relevantna za pristupu informacijama u elektroničkom svijetu, otvaraju joj se mogućnosti pristupa brojnim online sadržajima, edukacijama, konferencijama kao i mogućnost komunikacije sa vanjskim svijetom.  Do jučer izolirana u svom domu, osoba sa invaliditetom ima  mogućnost za usavršavanjem, sticanjem novih znanja, vještina i kompetencija iz vlastitog doma.

U današnjem svijetu, osnovna znanja upotrebe interneta je neophodna svima, a naročito osobi sa invaliditetom koja uz moderni pristup načinima komunikacije i učenja može u potpunosti da iskoristi svoje kapacitete, te eventualno i kreira radno mjesto za sebe. Živimo u eri influencera, blogera i inih… pa zašto ne bi i osoba sa invaliditetom pokrenula svoj blog te ostvarila pozitivan uticaj na živote drugih i bila promjena koju svi želimo vidjeti.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionicama koje ćemo planirati i realizovati u narednom periodu, molimo Vas da nas kontaktirate.

Više informacija u narednom periodu.