Inicijativa prema FMRSP  – tekst inicijative 

Dragi članovi,

Obavještavamo vas da je  Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom (VOOSI FBiH), kojim predsjedava Almir Šahmanija, i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom (KOO) Kantona Ssarajevo,  kojim predsjedava Fikret Zuko pokrenulo Inicijativa za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, te je ista upućena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Tekst inicijative je priložen ovom članku.