U okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje – sada!“ sutra, 15. maja 2020. godine održat će se webinar: “Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”, od strane predstavnika/ica Ministarstava obrazovanja/prosvjete kantona/županija Federacije BiH i Republike Srpske, Odjela za obrazovanje Vlade Distrikta Brčko i ureda Ombudsmena za prava djece Republike Srpske, članova/ica radne grupe koja je radila na samoj izradi Indikatora.

Učešće u webinaru će uzeti predstavnici/ce pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom, koje implementiraju projekte u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti. Projekat “Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!” MyRight-BiH realizuje u saradnji sa Društvo ujedinjenih građanskih akcija, finansiranom od strane Light for the world, Austrian Development Agency i Kahane Foundation. Indikatore možete naći na www.myright.ba, na slijedećem linku: http://myright.ba/prava-osoba-s-invaliditetom