Podsjetimo se da je predsjednik Saveza udruženja distrofičara FBiH uručio Udruženju distrofičara TK odluke o upućivanju troje djece sa pratnjom koja boluju od mišićne  distrofije (Duschene) na medicinsku rehabilitaciju u Rehabilitacioni centar  „Reumal“  Fojnica.Tri osobe starosti do 15 godina koji imaju distrofiju mišića (Duschene)  su dana 22.10.2018 godine primljeni u Rehabilitacioni centar „Reumal“ gdje su započeli medicinsku rehabilitaciju. Na rehabilitaciji su bili 21 dan po programu koji se finansira iz sredstava Federalnog ministarstva zdravstva u suradnji sa Savezom distrofičara FBiH. Program je završen zaključno sa 11.11.2018 godine.

Zahvaljujemo se Savezu distrofičara F BiH što je omogućio da tri mlade osobe iz našeg Udruženja pristupe  programu medicinske rehabilitacije!