Nauka, na žalost, još nije uspjela otkriti tajnu nastanka ovih obo­ljenja, a to znači ni njihovo adekvatno liječenje. U svijetu se odvija živa i velika naučno-istraživačka aktivnost. Naučnici širom svijeta pokušavaju da nađu odgovor na mnoga pitanja počevši od otkrivanja, dijagnostike, prevencije, pa do liječenja nervno-mišićnih bolesti.Dosadašnja istraživanja pokazala su da uslijed smanjene produkcije ili potpunog izostanka određenih enzima u ljudskom orga­nizmu, dolazi do poremećaja na mišićima i nervima, odnosno do pojave oboljenja.

Ovom prilikom želimo da istaknemo i pohvalimo tim ljekara Uni­verzitetskog kliničkog centra u Tuzli kojeg čine istaknuti neurolozi, kar­diolozi, pulmolozi, fizijatri, psihijatri i mnogi drugi, koje predvodi profesor doktor Osman Sinanović, miolog, evropski i svjetski priznat stručnjak iz oblasti nervno-mišićnih oboljenja. Zahvaljujući ovom timu ljekara, oboljeli od nervno-mišićnih bolesti imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Rano otkrivanje oboljenja i tačna dijagnoza omogućavaju lakši dalji tretman oboljelih.

Zdravstvenu zaštitu lica oboljelih od mišićne distrofije i srodnih nervno-mišićnih bolesti, reguliše zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH (Sl. novine FBiH 30/97) u kom se Članom 32. neposredno govori o zdravstvenoj zaštiti lica oboljelih od progresivnih nervno-mišićnih bolesti, kojima je obezbijeđeno primarno, specijalističko-konzultativno i bolničko liječenje bez učešća u participaciji troškova liječenja. Ovim Zakonom predviđeno je obezbjeđenje odgovarajućih orto­pedskih pomagala za oboljele uz lično od 30% u troškovima nabavke pomagala. Napomenut ćemo samo da je dosadašnja praksa bila da se preko Zavoda zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju neadekvatna orto­pedska pomagala, najčešće invalidska kolica na mehanički pogon. Za distrofičare su adekvatna pomagala elektromotorna invalidska kolica. Samo sa takvom vrstom pomagala distrofičar je samostalan u kretanju.

Nabavka lijekova, neophodnih u liječenju, nije oslobođena plaćanja. Izuzetak čine lijekovi sa esencijalne liste lijekova koji se, odlu­kom Vlade Tuzlanskog kantona, izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Koliku važnost za oboljele od nervno-mišićnih bolesti ima upotreba određenih lijekova, objasnit ćemo na primjeru oboljelih od My­asthenie gravis.

Myasthenia gravis je autoimuno oboljenje, odnosno, to je bolest u kojoj tijelo napada samo sebe. Kod većine bolesnika bolest se manifes­tuje duplim slikama, padanjem očnih kapaka, slabošću govornih mišića, mišića žvakanja i gutanja, mišića disanja te mišića udova, ustvari bilo kojeg poprečno-prugastog mišića u tijelu. Simptomi su najmanje izraženi ujutro, a postaju evidentniji s naprezanjem tokom dana. Svi navedeni simptomi ozbiljno ugrožavaju život zbog smetnji gutanja i disanja. Na sreću, postoji cijela grupa lijekova koji imaju za cilj ponovno vraćanje snage oslabljenim mišićima. Neki od tih lijekova (pyridostigmin i kortiko­steroidi) nalaze se na esencijalnoj listi lijekova, ali kod nabavke ostalih li­jekova, koji su također neophodni u liječenju, potrebno je izdvojiti znatna finansijska sredstva. Uzimanje lijekova je konstantno i trajno. Osim toga, postoji lista lijekova koji se ne smiju ordinirati oboljelima od myasthenie gravis. Sve skupa stvara ogromne probleme oboljelima u njihovom nas­tojanju da obezbijede neophodan lijek.