BROŠURA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE O OPHOĐENJU PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM

BROŠURA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE O OPHOĐENJU PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM
SAMI MOŽEMO TAKO MALO; ZAJEDNO MOŽEMO UČINITI MNOGO. ...
Veličina: 4.22 MB | 100 preuzimanja

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija
Skraćena i pojednostavljena verzija ...
Veličina: 21.76 MB | 104 preuzimanja

Smjernice djelovanja u skladu s Konvencijom o pravima OSI Ujedinjenih nacija

Smjernice djelovanja u skladu s Konvencijom o pravima OSI Ujedinjenih nacija
OPŠTI KOMENTARI KOMITETA ZA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM UN ...
Veličina: 699.74 KB | 0 preuzimanja

Uputstvo za fizioterapeutske vježbe

Uputstvo za fizioterapeutske vježbe
ZA RODITELJE I SAME OBOLJELE OD MIŠIĆNE DISTROFIJE ZA SPROVOĐENJE VJEŽBI FIZIOTERAPIJE ...
Veličina: 395.25 KB | 96 preuzimanja

Zaključna zapažanja UN Komiteta o Inicijalnom izvještaju BiH

Zaključna zapažanja UN Komiteta o Inicijalnom izvještaju BiH
Usvojena od strane UN Komiteta na 17. sjednici (20. mart -12. april 2017.). ...
Veličina: 332.00 KB | 85 preuzimanja