Uspješnom saradnjom Organizacija dsitrofičara u FBiH trenutno se na rehabilitaciji u RC Reumal nalaze članovi Udruženja distrofičara iz više kantona : Tuzlanskog kantona, USK kantona, Sarajevskog kantona i po prvi put u program su ušli distrofičari iz Srednje-Bosanskog kantona, Travnik. Oboljeli od distrofije iz drugih kantona će doći na rehabilitaciju u slijedećoj grupi.
PROGRAM: Banjsko medicinska rehabilitacija, Savez Distrofičara Federacije BIH
PROJEKAT: Banjsko liječenje djece i mladih oboljelih od distrofije i drugih neuromuskularnih oboljenja iz FBIH 2019/2020 god.
POKROVITELJ: Federalno Ministarstvo zdravstva